LÝ DO CHỌN CAYGIAPHA.NET ?

Miễn phí 100%

Tạo, lập, lưu trữ trực tuyến cây gia phả của dòng họ miễn phí, không giới hạn số lượng thành viên trong cây gia phả, Đảm bảo toàn vẹn dữ liệu trong thời gian dài và an toàn dữ liệu

Tương thích mọi thiết bị

Cây gia phả Tương thích hầu hết các loại thiết bị, máy tính và điện thoại cá nhân trên nền tảng trình duyệt web, cập nhật sửa đổi thường xuyên

Sử dụng đơn giản

Chỉ cần đăng ký 1 tài khoản miễn phí trên cây gia phả .net , bạn có thể sửa đổi cây gia pha dòng họ của mình một cách đơn giản nhất, sau đó chia sẻ đường dẫn cây gia phả của mình tới các thành viên trong dòng tộc